Dọn vào nhà mới: trước tiên bạn phải biết những điều này | homify

Dọn vào nhà mới: trước tiên bạn phải biết những điều này

Linh Pham—homify Linh Pham—homify
Graziela Alessio Arquitetura Country style house Solid Wood
Loading admin actions …

Dọn vào một ngôi nhà mới là một trong những điều hào hứng nhất trong đời, đôi khi bạn sẽ quên mất nhiều điểm thiết yếu. Vì vậy, đây là một hướng dẫn nhỏ cho những người chuẩn bị dọn vào một ngôi nhà mới.

Kiểm tra kích thước các chiều

Và kích thước các cửa

Nhà đã được hoàn thiện trước khi dọn vào ở chưa

Sàn đã được hoàn thiện chưa

Phải có thợ điện kiểm tra mạng điện trong nhà

Lưu trữ cẩn thận mọi giấy tờ vào một tập hồ sơ

How to style your bathroom in a 5-star way
Arrow navigation 3b3136b1
Casas inHAUS Modern home

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!